This is Salts Saltnic

This is Salts Saltnic

This is Salts Saltnic

250.00฿

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ Line : @okami24 หรือคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้

add line
ข้อมูลเพิ่มเติม
Flavor

Choco Biscuit N35 mg, Choco Biscuit N50 mg, Hezelnut N35 mg, Hezelnut N50 mg, Keladi Jam N35 mg, Keladi Jam N50 mg, Original N35 mg, Original N50 mg, Kopi N50 mg, Keladi Yam N50 mg 10ml