Supersalt Saltnic 30ml.

Supersalt Saltnic 30ml.

Supersalt Saltnic 30ml.

590.00฿

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ Line : @okami24 หรือคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้

add line
ข้อมูลเพิ่มเติม
Flavor

Blue Raspberry N30mg, Blue Raspberry N50mg, Ice Blue Raspberry N30mg, Ice Blue Raspberry N50mg, Melon N30mg, Melon N50mg, Ice Melon N30mg, Ice Melon N50mg, Strawberry N30mg, Strawberry N50mg, Ice Strawberry N30mg, Ice Strawberry N50mg, Mango N30mg, Mango N50mg, Mangosteen N30mg, Mangosteen N50mg, Pineapple N30mg, Pineapple N50mg, Ice Mint N30mg, Ice Mint N50mg